Navigace

Záruka elektromobilita


Critical works s.r.o.

Cílem projektu bylo pořízení 1 ks elektromobilu kategorie M1 za účelem snížení nákladů na provoz a údržbu vozového parku a snížení dopadů na životní prostředí (snížení emisí CO₂ a znečištění ovzduší).

Elektromobil byl pořízen a úspěšně zařazen do majetku společnosti a je aktivně využíván k obchodní činnosti.


Zavřít