Navigace

Webová analytika

Návštěvnost webu patří mezi hlavní ukazatele jeho úspěšnosti. Analytické nástroje dokáží měřit data, jejichž rozborem a zhodnocením můžete vyladit svůj web i reklamní kampaně, a tím snižovat své…


Návštěvnost webu patří mezi hlavní ukazatele jeho úspěšnosti. Analytické nástroje dokáží měřit data, jejichž rozborem a zhodnocením můžete vyladit svůj web i reklamní kampaně, a tím snižovat své náklady a zvyšovat svůj zisk. Rozborem těchto dat se zabývá webová analytika.

Co je možné analyzovat:

  • chování uživatele na stránce – které stránky je zajímají, co hledají
  • odkud k vám zákazníci nejčastěji přicházejí
  • jaký výkon vykazují vaše produkty nebo kategorie
  • webové formuláře
  • kampaně
  • nákupní procesy
  • návratnost investic
  • grafické prvky stránky a mnohé další

Webová analytika tak celkem jednoduše dokáže vysledovat chování zákazníků na webuměřit ho a vyhodnocovat. Jejím smyslem je odhalení toho, co se právě teď na webu děje a zároveň pomocí naměřených hodnot zjistit, které z úprav webu zlepší další orientaci na webu. Například tím, že zákazníkům zjednoduší nakupování, nabídne jim bohatší nabídku doplňkovým prodejem, srovnáním zboží a podobně.

Software webové analytiky umí naprosto podrobně sledovat chování návštěvníků od okamžiku, kdy uvidí vaši reklamu na webu. Tím lze odhalit, kde přesně se vám reklama vyplatí a kde ne. Podstatnou roli hrají také klíčová slova. Webová analýza umí určit, která klíčová slova vám vydělávají a která ne, na co se tedy zaměřit.

Webová analytika přesně ukáže, o jaký obsah stránek mají návštěvníci největší zájem, což vám umožní tvořit obsah na míru, tedy co dát na kterou stránku, jak případně upravit strukturu webu pro zvýšení uživatelského pohodlí a komfortu.

Analýzou zjistíte také kdy, kde a proč zákazníci z webu odcházejí, z jakého důvodu nedokončují objednávky, kde bloudí a co skutečně hledají. Všechny tyto podklady vám umožní výrazně zvýšit efektivitu a účelnost vašeho webu.

Nástrojů pro měření efektivity internetového marketingu je v současné době celá řada. Mezi nejpoužívanější patří Google Analytics. Tento nástroj umožňuje přesné sledování aktuální i historické návštěvnosti webu a souvisejících hodnot. Mimo základního nastavení a měřícího kódu, který zajistí sběr základních dat, je možné pomocí dalších speciálních nastavení získat i další parametry, které podrobně analyzují váš web.

Dalším oblíbeným nástrojem, kterým získáte kvalitní výstupy, je Hotjar. Hotjar celkem jednoduchou cestou využívá data pomocí tak zvaných tepelných map, záznamů, monitorování, formulářů a anket, jimiž identifikuje možné příležitosti, a ta vám následně servíruje srozumitelnou formou.

Obdobným způsobem pracuje i optimalizační nástroj Crazy Egg. Intuitivní formou využívání jeho služeb získáte přesnou informaci o chování svých zákazníků od chvíle, kdy přijdou na vaše stránky, až do konce své relace. Uvidíte tak každý pohyb jejich kurzoru a vše, na co kliknou.

Za zmínku jistě stojí i poměrně dostupný a velmi užitečný nástroj ClickTale, který umožňuje nejen sledovat ale i nahrávat chování uživatelů. Aplikace ClickTale vám umožní testovat a vyhodnocovat použitelnost webu.

Všechny tyto webové analytiky jsou v základním nastavení dostupné zdarma. Ale pro získání globálnějšího přehledu o svém podnikání je vhodné investovat do pokročilejšího nastavení a využívat tak internetový marketing naplno. Nejde jen o monitorování stávajících dat, ale především o hledání nových příležitostí a nových možností. S měřením a následným vyhodnocováním hodnot vám mohou pomoci různé agentury, které se touto problematikou na profesionální úrovni zabývají.

Webová analytika je nástroj, který vám umožní správnější rozhodování a posune vás i váš projekt o mnoho délek dál.


Zavřít