Skica

Zatím se nám nepodařilo kresbu na papír nahradit žádnou modernější metodou. Skicou začínáme většinu našich projektů a u skici přemýšlíme nad základními prvky webu a nad celkovou funkcionalitou a provázaností jednotlivých prvků.