Informační architektura

Obsah na webu je nutné logicky uspořádat tak, aby uživatel jednoduše našel to co hledá. To je úkolem kvalitní informační architektury webu, která vychází z analýzy klíčových slov. Z informační architektury se následně vychází jak při webdesignu, tak při tvorbě obsahu pro web.