Obsah webu

Vytvoření webových stránek se neobejde bez kvalitního obsahu. Internetové stránky naplníme existujícím obsahem a upravíme vhodně do podoby nového webu. Pokud žádný obsah neexistuje, nebo je nedostatečný, pomůžeme s jeho naplánování,  vytvořením a distribucí.

Obsahový audit webu

Provedeme analýzu aktuálního stavu obsahu (obsahový audit) vašich webových stránek, která obsahuje:

  • Analýzu trhu a konkurence
  • Analýzu klíčových slov
  • Analýzu dat z analytického nástroje
  • Aktuální stav obsahu (texty, fotografie, video apod.)
  • Tvorbu person
  • Analýzu informační architektury
  • Nastavení cílů a metrik

Obsahová strategie webu

Navrhneme obsahovou strategii, tak aby co nejlépe a nejpřesněji plnila cíle webových stránek.

 • Výběr vhodného typu obsahu
 • Výběr zdrojů pro obsah
 • Volba vhodných kanalů propagace obsahu
 • Vytvoření detailního plánu tvorby obsahu
 • Nastavení a implementace metrik

Tvorba obsahu webu

Vytvoření kvalitního obsahu je náročná činnost, které je potřeba věnovat čas. Vytvoření obsahu probíhá na základě obsahového auditu a především obsahové strategie.

Jsme připraveni vám pomoci s vytvořením či úpravou jakéhokoliv obsahu.

Záleží jen na vás jestli máte chuť a čas obsah vytvořit nebo necháte tvorbu obsahu na nás a budete působit v roli odborných konzultantů .

Překlady webových stránek

Pokud na vašich webových stránkách potřebujete více jazykových mutací, můžeme vám pomoci s překladem textů do jednotlivých jazyků.

Zajistíme překlady obecných i technických náročných textů.


Kvalitní a propracované stránky jsou základ

Vytvoříme pro vás úspěšné webové stránky kam se návštěvníci budou rádi vracet

Napište nám