Jak to děláme?

Při analýze využíváme nejrůznějších nástrojů, přičemž nejraději máme: myšlenkové mapy wireframy funkční prototyp webových stránek klikmapy scrollmapy heatmapy mouseflow