Navigace

Newsletter

Co to je newsletter? Pojem e-mailový marketing lze nejlépe definovat jakožto činnost, jejíž hlavní náplní je cílené rozesílání nejčastěji produktových nabídek, setkat se však můžeme i s nekomerčními…


Pojem e-mailový marketing lze nejlépe definovat jakožto činnost, jejíž hlavní náplní je cílené rozesílání nejčastěji produktových nabídek, setkat se však můžeme i s nekomerčními sděleními, na e-mailové adresy, jejichž majitelé typicky poskytli souhlas s přáním takovéto zprávy s nabídkami dostávat (bohužel však můžeme narazit i na nevyžádanou poštou), s cílem oslovit potencionální zákazníky či klienty a snahou udržet si ty stávající. 

Je to právě e-mailová komunikace, skrze niž probíhá, jak již název vypovídá, veškeré zprostředkování informací v oblasti e-mailového marketingu mezi společností a příjemci zpráv, která však bývá v poslední době marketéry lehce upozaďována ve srovnání například s komunikací skrze sociální sítě, což se však jeví jakožto chyba, neboť objem emailové komunikace neustále roste a zejména v pracovní oblasti je komunikace skrze e-mail takřka nenahraditelná a stále velice hojně využívaná. Tudíž lze konstatovat, že e-mailový marketing patří k velice účinným a nenahraditelným nástrojům přímého marketingu. 

Výsledkem dobře provedeného e-mailového marketingu by pak mělo být, že na provedenou akci v podobě zaslaného e-mailu, bude provedena reakce od příjemce, která může mít více podob, mezi ty nejvíce žádané patří nákup produktu či služby nabízené v e-mailu nebo poskytnutí zpětné vazby na zaslanou nabídku.  

V rámci e-mailového marketingu se můžeme setkat nejčastěji se 2 typy zasílaných e-mailů, které bývají dost často mylně zaměňovány, realita je ovšem taková, že mají pramálo společného. Prvním z nich jsou e-maily s nabídkou, které, jak již z názvu vyplývá, mají jediný účel, a to sice seznámit příjemce s nabízenými produkty či službami. V případě druhého typu – newsletterů, které bývají obvykle odběratelům posílány na pravidelné bázi, se už jedná o mnohem více komplexnější záležitost, přičemž cílem takovýchto e-mailů je zejména předat hodnotné či zajímavé informace, které dotyčného zaujmou a osloví. 

Pokud chcete začít s e-mailovým marketingem, tak není snazší cesty než vyzkoušet některou z níže uvedených aplikací, které jsou navrženy tak, aby usnadňovaly prvotní seznámení úplným začátečníkům v této oblasti, ale zároveň, aby sloužily jakožto plnohodnotné nástroje pro profesionální marketéry, pro které je tvorba reklamních či informačních e-mailů součástí dennodenní rutiny. 

Webová služba sídlící na adrese www.mailchimp.com, která je dostupná v omezené míře (do 2000 kontaktů a 12000 mailů měsíčně) zcela zdarma, patří ve světě aplikací pro e-mailový marketing mezi to nejlepší, na co můžete narazit. Tato online aplikace nepatří mezi nejužší špičku jen při zohlednění kvalitativního kritéria, ale zároveň i co se popularity týče, důkazem budiž fakt, že se dlouhodobě drží na absolutním čele pomyslného žebříčku nejpoužívanějších programů pro e-mailový marketing. 

Značnou výhodu oproti konkurenčním službám představuje skutečnost, že uživatelské rozhraní je v MailChimpu koncipováno tak, že i absolutní laik a člověk který má s e-mailovým marketingem pramalou či žádnou zkušenost, je schopen na pár kliknutí myši a stlačení kláves, sestavit například velice obstoje vypadající newsletter, o jehož dosahu má díky funkci, jež se zabývá sledováním statistik a jejich grafickému znázornění, dokonalý přehled, zejména tedy v oblasti těch nejzásadnějších ukazatelů úspěšnosti newsletteru (click through rate, open rate atd.). 

Zatímco v případě předchozí aplikace, za jejímž zrodem a fungováním stoji zahraniční IT specialisté, tak online aplikace Ecomail je produktem ryze českým. Nejen to má za následek, že Ecomail patří mezi absolutní špičku, alespoň co se oblíbenosti mezi českými uživateli týče. Tvrzení o popularitě Ecomailu podporuje i fakt, že jej pro své účely používají velké české společnosti, jmenovitě Prima či Ticketportal. 

Stejně jako v případě MailChimpu, tak i Ecomail je vytvořen tak, aby i úplný začátečník v oblasti e-marketingu dokázal vytvořit e-mail, který bude vypadat jak od zkušeného profesionálního marketingového odborníka. Rovněž i možnost sledování statistik a detailních analýz je zde obdobná, leč sice nutno dodat, že v lehce omezenější míře, než je tomu v MailChimpu. Pro vlastníky e-shopů nabízí Ecomail možnost propojení se svojí aplikací, pro ještě větší zefektivnění tvorby a analýzy dopadu reklamních a informačních e-mailů.   

Ač se to na první pohled nemusí zdát, vytvořit newsletter, který bude spadat do kategorie těch kvalitních a úspěšných není zas až tak jednoduché, jak by si nezainteresovaný člověk mohl myslet. 

A co víc, hranice mezi dobrým a účinným newsletterem a naopak špatným a neúčinným je velice tenká. Proto by se jeho tvůrce měl snažit dodržovat minimálně všechna 3 níže uvedená doporučení, jež mu dopomohou vytvořit kvalitní marketingový nástroj, který osloví nejednoho zákazníka či klienta. 

Klíčové je nevyvolat v příjemci pocit, že mu do jeho e-mailové schránky přišla nežádoucí pošta. Z pohledu marketéra není horší varianty než, že příjemce e-mail vůbec neotevře a ani tak nedá šanci obsahu, jenž v sobě skýtá. 

Zásadním faktem, který v poslední době čím dál tím víc ovlivňuje tvorbu newsletterů, je skutečnost, že lidé se stávají více imunními vůči reklamě, kvůli její všudypřítomnosti, a při jejich vytváření je tedy nutné brát na toto zřetel a snažit se podat informace v co možná nejméně „útočné“ formě (například vyvarovat se přehnanému vnucování nebo vychvalování produktu či služby), ovšem samozřejmě ne za cenu toho, že se tím sníží jejich celkový marketingový dopad. 

Jedním ze společných znaků kvalitních newsletterů je patrná snaha zaujmout. Ovšem tato snaha nesmí býti kýčovitá či přehnaně uměle vytvořená, naopak by se každý autor newsletteru měl snažit o vyvolání přirozeného zájmu a zvědavosti ze strany příjemce, čehož lze docílit například uvedením zajímavostí ohledně nabízeného produktu či služby.  

Ovšem je potřeba si uvědomit, že v oblasti e-mailového marketingu platí známé tvrzení – 100 lidí, 100 chutí, a ne na každého platí tatáž snaha o vyvolání zájmu, proto je velice obtížné vytvořit takový newsletter, který dokáže oslovit valnou většinu klientů či zákazníků. Ale je to právě tato schopnost, vžití se do preferencí příjemců, jež dokáže oddělit zrno od plev a úspěšný newsletter od toho neúspěšného. 

Newslettery by měly být psány tak, aby jejich příjemce měl po přečtení zcela jasno, jaký produkt či služba je mu prezentována. Poskytované informace by rovněž měly být přínosné, proto při procesu jejich vytváření je pro autora nezbytné se na chvíli vžít do situace příjemce a zamyslet se nad všemi informacemi, jenž by se z newsletterů chtěl dozvědět. 

Samozřejmostí jest, že by se jejich autor měl vyvarovat gramatických a stylistických chyb, které by v konečném důsledku mohly na nabízený produkt, službu či dokonce firmu jako celek vrhat negativní světlo. 


Zavřít