Navigace

Smlouva na webové stránky

Stejně jako při stavbě domu je i při tvorbě webu potřeba myslet na to, že vytvoření webových stránek je v přeneseném významu také taková stavba malého domku a proto by měla být náležitě smluvně…


Stejně jako při stavbě domu je i při tvorbě webu potřeba myslet na to, že vytvoření webových stránek je v přeneseném významu také taková stavba malého domku a proto by měla být náležitě smluvně ošetřena.

Pokud se smlouva vynechá může dojít k celé řadě nešvarů a nedorozumění ať už by se jednalo o nesplnění doby zhotovení, nefunkčnosti díla, nebo o razantní a nečekané navýšení rozpočtu. I přesto že zde hrozí spousta rizik se setkáváme stále se smlouvami tzv. „Na dobré slovo“.

Bohužel máme zkušenosti, že je smlouva o dílo často podceňována, nebo je psána jednostraně a tak chceme klientovi poradit, na co by si měl dát pozor při podpisu smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo má jednoznačně vymezit co bude dílo obsahovat, v jaké bude kvalitě a za jakou cenu bude zhotoveno. Často se klienti i agentury nechají v prvotním opojení z plánované spolupráce zmást a smlouvu o dílo berou jako nepříjemnost, která oddaluje započetí prací na díle. To, že bylo lepší jí podepsat si často jedna ze stran uvědomí až když je pozdě.

Úroveň soudů v České republice je taková jaká je. České soudy mají z naší vlastní zkušenosti mizivou znalost problematiky okolo webu a internetu obecně, proto se nelze bohužel ani na smlouvu v soudním sporu spolehnout.

Soud bude posuzovat čistě formální parametry smlouvy – co bylo objednáno, za kolik, do kdy to mělo být hotovo. To jestli bylo dílo dodáno v dostatečné kvalitě je pod rozlišovací schopnost soudů.

Smlouvu si určitě prostudujte pečlivě, vklidu a o samotě. Nenechte se strhnout přílivem nápadů a nepodepisujte vše pod vlivem nadšení z nové spolupráce.

Je toto ve smlouvě jasně vyjasněno? Víte, kolik dostanete grafických návrhů? Kolikrát je můžete připomínkovat? Je přesně specifikováno co je grafický návrh? Nenechávejte to na náhodě.

Zaměřte se především na to, jestli dostáváte licence k vytvořeným gragickým materiálům a dále pro používání webu.

Často dochází k tomu, že není zcela jasně vymezeno jestli je cena za dílo konečná, nebo jestli je skryta do pravidelných měsíčních čí ročních plateb, které musíte následně platit za provoz webu.

Jak jsou nastaveny podmínky platby? Platíte vše najednou? Nebo máte možnost platit podle jednotlivých etap projektu.

Platby by měly být nastaveny spravedlivě a jakákoli nelogické dělení plateb musí být nápadné. Počítejte s tím, že tvorba webových stránek se musí také nějak financovat. Nesmyslné je platit celou částku za web předem, stejně tak až na po zhotovení díla. Placení předem i po dokončení díla může hrát roli v motivaci se do díla pustit, nebo naopak ho dokončit v termínu.

Dostáváte na dílo nějakou smluvní záruku, že bude bez vad? Máte smluvní garanci, že v případě problému se máte na koho obrátit? A je jasně definovaná doba po kterou jde odstranění vad na účet zhotovitele, a kdy je již práce zpoplatněna? Pokud ano, tak jakou částkou?

Máte smluvně garantovánu dobu zhotovení? Je běžnou praxí, že jsou ve smlouvách o dílo stanoveny tzv. plovoucí termíny. Tzn. že se termín určuje vždy od skončení a schválení předchozí etapy. Je to dáno tím, že délky etap se lépe určují relativně. Je obtížné dát do smlouvy konkrétní termín, kdy se začne například kódovat šablona webových stránek, protože grafiku můžete schválit obratem, nebo také měsíc připomínkovat.

Pamatujte, že tvorba webových stránek je kreativní záležitost a kreativita se nemá příliš ráda s termíny, na druhou stranu by Vám seriózní agentura měla samozřejmě dát nějaký reálný termín dokončení díla, který bude ale vždy závislý na vaší součinnosti z pohledu dodávání materiálů potřebných pro zhotovení projektu a dále z pohledu schalovacích procesů.

Kvůli tomu, že nesmíte webové stránky používat nikde jinde (na vlastním webhostingu), nebo ani nedostanete přístupy ke zdrojovým kódům musíte využívat po celou dobu funkčnosti stránek webhosting Zhotovitele, který nemusí být vůbec levný.

Chyták, který trochu koresponduje s předchozím ale je rozšířený ještě kromě poplatku za webhosting o jakýsi licenční poplatek za možnost dále využívat dílo případně o nějaký servisní poplatek za aktualizace webu, apod. 

Oblíbený trik firem, které umí ve výběrových řízeních vítězit jen cenou. Nejdříve jste nalákáni na nízkou cenu, která pokud jí srovnáte s ostatními nabídkami může být i poloviční. Ve chvíli, kdy podepíšete smlouvu o dílo začnou příplatky za jinak naprosto standardní úkony či standardní funkce.

Často jsme se setkali například s účtováním práce projektového manažera (je to to samé jako by vám autoservis účtoval hodiny přijímacího technika). Pochopitelně firmy mají tento trik promyšlený, takže ty největší příplatky přichází až ve chvíli, kdy je dílo již ve značně pokročilém stavu a vy se nacházíte v pasti. Již jste investoval nějaké množství peněz a nechcete o ně přijít a k tomu investovat ještě další tím, že zakázku zadáte jinde. Zároveň jste již v pokročilé fázi projektu a nacházíte se blízko k cíli.

Tyto dva faktory často vedou k tomu, že nad celou věcí nakonec spousta lidí mávne rukou a připlatí, jen aby už měla konečně hotový web.

Smlouva o dílo by měla být přítomna u každého projektu – díky ní jsou již od počátku jasně vymezené vztahy a specifikací projektu dochází k správnému nastavení očekávání, což je v případě kreativní činnosti jakou bezesporu tvorba webu je velmi důležité.


Zavřít