Navigace

Školení Dobrý web - Právo vs. on-line marketing

Pana Zdeňka Kučeru jsme potkali již na konferenci WebTop100, kde přednášel o zajímavých právních situacích, které mohou vzniknout při nastavení a optimalizaci PPC reklam. Velké množství klientů si…


Pana Zdeňka Kučeru jsme potkali již na konferenci WebTop100, kde přednášel o zajímavých právních situacích, které mohou vzniknout při nastavení a optimalizaci PPC reklam.

Velké množství klientů si neuvědomuje právní rámec svého chování na internetu a tak nás přednáška velmi zaujala. Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli o tom, že Dobrý web pořádá školení na toto téma, tak jsme na něm nemohli chybět!

Školení bylo skvěle koncipováno a obnášelo jak naprosté právní základy, které souvisí jak s českým právním řádem tak se situací na internetu. Bez nich by účastníci neznalí soudního řízení neměli potřebné základy pro pochopení principů o kterých se dále mluvilo.

Následně školení zahrnovalo nejčastější problémy v oblasti autorského práva a majetkových práv (licence, fotografie, texty), softwarového práva (kdo vlastní práva ke zdrojovým kódům apod.). Věnovali jsme se i doménovým sporům a otázce ochrany osobních údajů.

Část licencí a autorského práva byla konkrétní a upozorňovala právě na nejpalčivější problémy agentur a klientů.

Školení se dále věnovalo důležitým oblastem on-line marketingu a to především PPC reklamě a e-mailingu.

Řešili se mimo jiné i následující oblasti:

  • cílení na klíčové slovo, které je registrovanou ochrannou známkou
  • cílení na konkurenci
  • nekalá soutěž
  • co lze považovat za SPAM
  • jak správně rozesílat e-mailing

Ke každému tématu byl připraven reálný příklad a sankce, které byli za protiprávní jednání stanovené.

Školení by mělo být „povinnou četbou“ každého on-line marketéra a webové agentury. Naši klienti od nás právem očekávají, že se o právní situaci ohledně jejich webů budeme zajímat a na případné nesrovnalosti je upozorníme. Nazval bych to právním minimem, který by každý kdo tvoří cokoli co zveřejňuje na internetu měl znát jinak se může dostat do zbytečných problémů.

Pokud jste se o oblast softwarového práva již zajímali, zcela jistě vám pomůže školení v získání dalších argumentů pro své klienty a v ucelení znalostí a získání dalšího právního pohledu.


Zavřít