Navigace

Reklama na Facebooku a jak ji využít

Reklama na Facebooku představuje velmi efektivní součást marketingového mixu. Alespoň když s ní zacházíte správně. Jak maximalizovat účinnost reklamy na populární „modré“ sociální síti?


Reklama na Facebooku představuje velmi efektivní součást marketingového mixu. Alespoň když s ní zacházíte správně. Jak maximalizovat účinnost reklamy na populární „modré“ sociální síti?

Mechanismus facebookové reklamy je na principu aukce. V tom se neliší od ostatních PPC systémů. Velmi jednoduše řečeno tak vlastně soutěžíte s dalšími zadavateli reklamy o zájem uživatelů. Velmi obecně se dá říci, že celkovou cenu reklamy můžeme odvodit z těchto základních faktorů: V první řadě je to kvalita reklamy, dále se jednou vámi nabízenou cenu a v neposlední řadě i o konkurenci na daného uživatele.

Na samém počátku procesu je přirozeně návratnost reklamy poměrně nejistá. Obecně se proto doporučuje, aby se začínající podnikatel spíše vyhnul agentuře, která sice slíbí reklamu zajistit, nicméně rozpočet se bude pohybovat v řádech tisícovek korun. Pří správném zacílení se můžete přitom v denním průměru dostat již pod hranici 30 Kč.

Pokud máte k dispozici jen omezený rozpočet, který můžete na reklamu uvolnit, můžete i tak potenciál Facebooku využít. Stačí se naučit využít všechny možnosti. Cena za reklamu se například může téměř o polovinu, konkrétně o 45 %, snížit už jen za to, že nebude odkazovat přímo na váš web, ale na facebookové stránky vaší společnosti.

V porovnání s jinými druhy reklamy se ovšem i tak jedná o levnější alternativu, cena za imprese bývá nižší. Facebooková reklama má nespornou výhodu v tom, že ji lze mimořádně přesně cílit. Ostatně vašimi potenciálními zákazníky jsou hned 4 miliony Čechů, kteří na sociální síti mají vlastní účet.

Využít se dá ještě jeden poměrně typický rys Facebooku – lidé jsou na něm mimořádně otevření a nebojí se na síti svěřit svoje soukromí. S nadsázkou se dá říct, že Facebook ví o těch, kteří si na něm zařídili účet, téměř všechno. Cílit se dá na základě věku, pohlaví, zájmů, ale také i dle dosažené úrovně vzdělání.

Velký dosah může mít hlavně reklama, která se uživatelům zobrazuje na stránce v pravém sloupci. Ta je i velmi snadná na vytvoření. Více prostoru k vyjádření vám dovolí reklama, která se uživatelům zobrazuje na zdi mezi jejich ostatními příspěvky. Ta je navíc i dostatečně nenápadná a působí přirozeněji než jiné typy.

U všech typů příspěvků si pamatujeme hlavně na to, aby obrázek, který na síť umístíme, měl dostatečnou vypovídající hodnotu a svým příjemcům něco sděloval. Ten je klíčovým prvkem, přílišné množství textu v reklamě čtenáře neupoutá. Facebook vám pomocí integrovaných nástrojů dovolí si reklamu před jejím nasazením zkontrolovat, abyste ji případně nemuseli vytvářet kompletně od začátku.

Častou strategií začínajících podnikatelů je využívání lajků, tedy kampaně, v jejímž rámci lidé vaši stránku označují známým tlačítkem „to se mi líbí“. Placená kampaň svůj smysl určitě má. Na druhou stranu nemá smysl se snažit získat příznivce za každou cenu. Nakoupit si lajky nebo usilovat o kýžené označení od lidí, pro které váš produkt není relevantní, určitě nemá smysl.

Chcete-li si svou kampaň vhodně nastavit, pozornost je potřeba věnovat hlavně měření konverzí. Podobný systém můžete znát i z jiných nástrojů, například Google AdWords. Jedná se o účinnou metodu, která vám pomůže například vysledovat, kolik kusů zboží už se prodalo. Na podkladě těchto dat pak lze optimalizovat kampaň dále.

I přesto, že reklama na Facebooku v posledních letech zdražila o přibližně trojnásobek, marketingoví experti se shodují, že se stále vyplatí. Hlavní devizou Facebooku zůstává stále narůstající počet uživatelů, které lze potenciálně oslovit, a mimořádně kvalitní možnosti cílení.


Zavřít