Zpět

Webové stránky pro Ústav pro studium totalitních režimů

Výukové prostředí pro Ústav pro studium totalitních režimů.

Zprostředkovává přístup k celé řadě multimediálních pramenů.

  • Ukázky z filmů
  • fotografie
  • osobní a úřední dokumenty z Československa

Provedené práce

Obrázek