I

Úvodní ustanovení

II.

Poskytované služby

III.

Práva a povinnosti Poskytovatele

IV.

Práva a povinnosti Uživatele

V.

Cena Služeb a platební podmínky

VI.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

VII.

Komunikace

VIII.

Závěrečná ustanovení

Napsal Štefan Ihnat dne 2015.10.12