Navigace

Kritická změna

Extra-web dosáhl kritického bodu a mění se na critical V průběhu roku 2015 jsme se rozhodli pro razantní změnu a od 1.1.2016 máme novou značku critical digital works. Všechny dobré věci zůstávají…


Extra-web dosáhl kritického bodu a mění se na critical

V průběhu roku 2015 jsme se rozhodli pro razantní změnu a od 1.1.2016 máme novou značku critical digital works. Všechny dobré věci zůstávají a budou teď ještě lepší!

Setkávat se teď budete s naší novou vizuální indentitou, jejíž podobu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu.

Extra-web postupně ustoupí do pozadí, až ho zcela nahradí CRITICAL digital works.

Formálně se mění pouze název společnosti z Extra-web, s.r.o. na Critical works s.r.o.

Všechny kontaktní i fakturační údaje včetně vlastnické struktury zůstávají stejné.

Critical works s.r.o. je název společnosti v OR. Samotný critical by obchodní rejstřík pro příliš obecný název nezapsal.
critical digital works je prodloužený název společnosti o identifikaci její činnosti.-
critical je jednoduchý název společnosti a zároveň logotyp.

V našem průmyslu je velmi populární prostřednictvím obchodních zástupců klienty zasypat nejrůznějšími zkratkami, kterými se náš obor jen hemží. Klient si pak nevybírá podle reálného přínosu, ale podle toho, která agentura ho dokáže lépe zaslepit falešnou profesionalitou.

My jdeme jinou cestou. Děláme pro naše klienty maximum, ale neprodáváme pozlátka, která jsou sice módní, ale reálně klientům nepřinesou splnění jejich cílů.

Snažíme se tak projekty dostat do ktirického bodu, kdy začnou vydělávat a přinášet zisk. Zaměřujeme se na to, co je podstatné, nepodstatné jde stranou.

Critical (přídavné jméno) – rozhodující význam, s ohledem na výsledek
Critical thinking (kritické myšlení) – jasné, racionální myšlení zahrnující kritiku
Kritika – odborné posuzování, odborný posudek
Critical mass (kritické množství) – množství štěpného materiálu potřebného k udržení jaderného štěpení (v nukleární fyzice)
Critical point (kritický bod) – je koncový bod z fázové rovnováhy křivky (v termodynamice)
Critical ange (kritický úhel) – úhel dopadu, nad kterým dochází k celkovému vnitřnímu odrazu (v optice)
Critical ange (kritický úhel) – úhel křídla, který produkuje maximální vztlak (v aerodynamice)
Critical angle (kritický úhel) – nejstrmější úhel klesání svahu, kdy je materiál na pokraji posuvu (v materiálovém inženýrství)


Zavřít