Odkazový profil webu a linkbuilding

Optimalizace webu je pravidelná a nikdy nekončící práce, která neprobíhá jen na samotném webu ale i mimo webové stránky. Budování kvalitního odkazového profilu (linkbuilding) je součástí optimalizace a je nutné jej provádět nanejvýše obezřetně a erudovaně s patřičnými znalostmi a především zkušenostmi.