Vyhodnocení PPC kampaní

Správné vyhodnocení PPC kampaní je důležité pro jejich další optimalizaci. Špatné vyhodnocení může mít za následek snížení rozpočtu, nebo úplně pozastavení kampaní a to na základě špatných dat. Úspěšnost vašich PPC kampaní odborně vyhodnotíme.