Nastavení PPC kampaní

Výsledek kampaní závisí do velké míry na jejich správném nastavení. Rozhodující jsou zkušenosti a detailní znalosti jednotlivých systémů.