PPC

Začínáme klasifikační analýzou klíčových slov, pokračujeme prvotním nastavením kampaní a jejich následnou optimalizací po celou dobu spolupráce.

Nastavení PPC kampaní

Výsledek kampaní závisí do velké míry na jejich správném nastavení. Rozhodující jsou zkušenosti a detailní znalosti jednotlivých systémů.

Správa a optimalizace PPC kampaní

Investice do kampaní nemá smysl, pokud není pravidelně sledována a vyhodnocována. Díky pravidelné správě kampaní je možné dosahovat lepších pozic inzerátů při menších nákladech na prokliky.

Kampaně pravidelně vyhodnocujeme, abychom co nejvíce optimalizovali prostředky, které do reklam vynakládáte.

Vyhodnocení PPC kampaní

Správné vyhodnocení PPC kampaní je důležité pro jejich další optimalizaci. Špatné vyhodnocení může mít za následek snížení rozpočtu, nebo úplně pozastavení kampaní a to na základě špatných dat.

Úspěšnost vašich PPC kampaní odborně vyhodnotíme.

Audit stávajících PPC kampaní

Máte již běžící kampaně? Chcete získat nezávislý pohled na jejich výkonnost?

Postaráme se o detailní zhodnocení stávajících kampaní a zároveň poskytneme tipy na zlepšení a jejich další údržbu a optimalizaci.

 


PPC jsou snadno měřitelné a plánovatelné

Nastavíme vám efektivní a přesně zacílené kampaně

Napište nám