Navigace

Z čeho se skládá cena webu?

Laik si často neumí moc dobře představit co vše vlastně tvorba webových stránek na zakázku obsahuje - co vše je vlastně v ceně kterou platí. Přišlo nám rozumné to vysvětlit. Na začátku předpokládejme…


Laik si často neumí moc dobře představit co vše vlastně tvorba webových stránek na zakázku obsahuje – co vše je vlastně v ceně kterou platí. Přišlo nám rozumné to vysvětlit. Na začátku předpokládejme, že popisujeme agenturu u které předpokládáme profesionální a proaktivní přístup.

Proč agenturu? Protože freelancerů, kteří by byli schopni obsáhnout kompletní vytvoření webu v špičkové kvalitě od grafiky, přes kód, implementaci a projektové řízení je naprosté minimum. Na jednoho člověka je zkrátka tvorba celého webu od A do Z až moc velké sousto, kdy by v některé oblasti zcela jistě narazil na nějaký nedostatek zkušeností.

Klient většinou přichází se zadáním typu „Chci pěkné stránky, které budou prodávat“. Neříkáme, že to je špatně, nicméně to není zadání, podle které ho by se dal bez dalších informací vytvořit úspěšný web.

Práce agentury by měla spočívat mimo jiné i v konzultační činnosti, kdy s klientem probereme jeho reálné potřeby, zjistíme cíle webu a na základě toho vznikne zadání webu. Agentura vodí klienta do jisté míry za ruku a urovnává jeho myšlenky a představy tak, aby v reálu fungovaly a tím pádem aby měl web i jiný efekt než jen ten, že se bude líbit majiteli. Klient by měl pochopit, že se jedná o čas strávený nad projektem – i když je to někdy velmi příjemná diskuse. Proto se tato činnost velmi pravděpodobně projeví v ceně projektu. Pokud toto vynecháte – ušetříte. Na druhou stranu se špatným zadáním nelze vytvořit dobrý a fungující web.

Grafické práce jsou významnou položkou v rozpočtu webu a často se při tvorbě webu narazí na problémy s podklady. Buď nejsou dostatečně kvalitní, nejsou k nim autorská práva či jsou s nimi jiné strasti. V některých poptávkách (zejména pokud jsou přes nějaký poptávkový server) jsou často zmíněny požadavky na 2 – 3 rozdílné grafické návrhy, ze kterých si následně klient vybere. To ukazuje na to, že stále spousta lidí nemá představu o tom jak se takový grafický návrh rodí.

Vytvoření grafického návrhu je v rozpočtu webu většinou tou největší položkou. Zároveň se jedná o dílo, které je tvořeno na míru dané firmě. Tzn. z povahy věci Důraz by měl být kladen i na grafické návrhy podstránek webu. Nestačí navrhnout pouze vzhled homepage a očekávat, že zbytek webu bude vypadat nějak podobně a že si s tím kodér nějak poradí.

Projektové řízení je opět jednou z položek, kterou není často ochoten klient zaplatit. Považuje to za jakousi samozřejmost, nebo za překážku. Málokdy tato položka figuruje přímo v kalkulaci – klient často získá pocit, že si taková firma účtuje práce okolo, které on vůbec nepotřebuje.

Projektový manažer je důležitým pojítkem mezi klientem a pracovníky, kteří realizují web. Klient by byl nejraději, pokud by svojí představu mohl ideálně sdělit přímo grafikovi. Grafik ale potřebuje rozumné zadání, ne obecné představy. Proto do procesu vstupuje projektový manažer, který na jedné straně sesbírá všechny informace od klienta, dá jim určitou formu, promyslí jakým směrem se bude projekt ubírat a jaké má o něm klient představy a to následně zadá grafikovi ke zpracování. Je logické, že programátor umí dobře svojí práci a není tak dobré plýtvat jeho časem na zdlouhavou e-mailovou komunikaci či na vyjasňování si názorů.

Projektový manažer má důležitou funkci i z pohledu edukace klienta, kdy mu vysvětluje často i základní věci, které jsou pro programátora samozřejmostí a vysvětluje je tak, aby jim klient porozuměl. Pokud se má spolupráce ubírat směrem k cíli, je projektový manažer dle mého názoru nezbytný. Jinak se může stát, že projekt skončí na mrtvém bodě.

Rozmanitost technických řešení se přirozeně odráží i v ceně webu. Pokud je použita nějaká šablona může být web tzv. za hubičku – proč ale nejsou šablony výhodné ani pro klienta ani pro nás jsme se rozepsali v jiném článku. Technické řešení spočívá v tom, že je potřeba:

  • Grafický návrh rozřezat na jednotlivé prvky
  • Nakódovat šablonu webu
  • Implementovat šablonu na redakční systém
  • Doprogramovat funkcionalitu, která je na míru
  • Spustit web

Webové stránky často nejsou jen jedna strana textu rozbitá několika obrázky. Často obsahují katalogy produktů či jiné texty, které je nutné do webu vložit. Vložení obsahu tak, aby na webu nějak rozumně vypadal je časem, který je sice z celé tvorby webu nejlevnější, ale bez něj to nejde. Plnění obsahem zahrnuje formátování textu, úpravu fotografií do potřebných rozměrů, vytvoření struktury webu a další pomocné práce.

Je rozdíl dostat ke kontrole a schválení téměř bezchybné dílo, nebo nedodělek, u kterého musíte sepsat několik desítek připomínek na základní nefunkční věci, které měly být samozřejmostí. Kontrolní činnost je většinou práce projektového manažera, který si zkontroluje zda bylo splněno zadání a případně ještě předtím než se dostane tato verze ke klientovi sám zařídí že budou chyby opraveny. Termíny, které budou dodrženy mají také svojí cenu. Pokud má agentura dodržet termíny, musí mít dostatek kapacit, musí být strategicky řízena – aby zpracovávala projekty podle nějakého postupu a ne jen náhodile podle toho jestli z nějakého projektu nemá krátkodobě jednorázový zisk.

V případě agentury se zaměstnanci musí samozřejmě neustále vzdělávat a zkoušet nové věci, to vše stojí nějaké peníze, které se následně promítnou do nákladů agentury. Tato položka zahrnuje konference, školení, workshopy, soutěže a další akce, ve kterých dochází k výměně zkušeností a k získání zpětné vazby.

Kvalitní zázemí projektů se také projeví v ceně projetku. Je rozdíl mít infrastrukturu pro zálohování a nezálohovat vůbec, je rozdíl používat legální software a používat kradený.

Pokud si kupujete dílo, měli byste se zákonitě zajímat i o licenční podmínky používání takového díla. Licence bude zcela jistě také předmětem ceny díla.


Zavřít