Návštěvnost webu patří mezi hlavní ukazatele jeho úspěšnosti. Analytické nástroje dokáží měřit data, jejichž rozborem a zhodnocením můžete vyladit svůj web i reklamní kampaně, a tím snižovat své náklady a zvyšovat svůj zisk. Rozborem těchto dat se zabývá webová analytika.

Co je možné analyzovat:

Měření a sběr dat

Webová analytika tak celkem jednoduše dokáže vysledovat chování zákazníků na webuměřit ho a vyhodnocovat. Jejím smyslem je odhalení toho, co se právě teď na webu děje a zároveň pomocí naměřených hodnot zjistit, které z úprav webu zlepší další orientaci na webu. Například tím, že zákazníkům zjednoduší nakupování, nabídne jim bohatší nabídku doplňkovým prodejem, srovnáním zboží a podobně.

Analýza chování zákazníků = zvýšení kvality webu

Software webové analytiky umí naprosto podrobně sledovat chování návštěvníků od okamžiku, kdy uvidí vaši reklamu na webu. Tím lze odhalit, kde přesně se vám reklama vyplatí a kde ne. Podstatnou roli hrají také klíčová slova. Webová analýza umí určit, která klíčová slova vám vydělávají a která ne, na co se tedy zaměřit.

Webová analytika přesně ukáže, o jaký obsah stránek mají návštěvníci největší zájem, což vám umožní tvořit obsah na míru, tedy co dát na kterou stránku, jak případně upravit strukturu webu pro zvýšení uživatelského pohodlí a komfortu.

Analýzou zjistíte také kdy, kde a proč zákazníci z webu odcházejí, z jakého důvodu nedokončují objednávky, kde bloudí a co skutečně hledají. Všechny tyto podklady vám umožní výrazně zvýšit efektivitu a účelnost vašeho webu.

Google Analytics

Nástrojů pro měření efektivity internetového marketingu je v současné době celá řada. Mezi nejpoužívanější patří Google Analytics. Tento nástroj umožňuje přesné sledování aktuální i historické návštěvnosti webu a souvisejících hodnot. Mimo základního nastavení a měřícího kódu, který zajistí sběr základních dat, je možné pomocí dalších speciálních nastavení získat i další parametry, které podrobně analyzují váš web.

Hotjar

Dalším oblíbeným nástrojem, kterým získáte kvalitní výstupy, je Hotjar. Hotjar celkem jednoduchou cestou využívá data pomocí tak zvaných tepelných map, záznamů, monitorování, formulářů a anket, jimiž identifikuje možné příležitosti, a ta vám následně servíruje srozumitelnou formou.

Crazy Egg

Obdobným způsobem pracuje i optimalizační nástroj Crazy Egg. Intuitivní formou využívání jeho služeb získáte přesnou informaci o chování svých zákazníků od chvíle, kdy přijdou na vaše stránky, až do konce své relace. Uvidíte tak každý pohyb jejich kurzoru a vše, na co kliknou.

ClickTale

Za zmínku jistě stojí i poměrně dostupný a velmi užitečný nástroj ClickTale, který umožňuje nejen sledovat ale i nahrávat chování uživatelů. Aplikace ClickTale vám umožní testovat a vyhodnocovat použitelnost webu.

Data nejlépe zpracují profesionálové

Všechny tyto webové analytiky jsou v základním nastavení dostupné zdarma. Ale pro získání globálnějšího přehledu o svém podnikání je vhodné investovat do pokročilejšího nastavení a využívat tak internetový marketing naplno. Nejde jen o monitorování stávajících dat, ale především o hledání nových příležitostí a nových možností. S měřením a následným vyhodnocováním hodnot vám mohou pomoci různé agentury, které se touto problematikou na profesionální úrovni zabývají.

Webová analytika je nástroj, který vám umožní správnější rozhodování a posune vás i váš projekt o mnoho délek dál.

Napsal Štefan Ihnat dne 2018.10.25